Odborné akce

V polovině října se opět sešli hematologové z Moravy a Slezska na tradičním setkání v Prostějově.

V polovině září se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil druhý ročník Podzimního semináře hematologických sester.

Nadace Haimaom spolu s Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci uspořádaly dne 6. dubna 2017 druhý ročník Jarního morfologického dne.

Do Olomouce se letos už pojednatřicáté sjeli hematologové z celé České republiky i ze zahraničí, aby si společně položili otázku, do kolika let je možné léčit pacienty s poruchou krvetvorby.

U příležitosti dvacátého výročí zahájení transplantačního programu v Olomouci uspořádala Hemato-onkologická klinika Přednáškový večer Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se konal ve středu 22. března 2017 ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Dne 20. ledna 2017 proběhl již 13. ročník Moravského Lymfomového Sympozia, které byl tentokrát zaměřen na problematiku vysoce rizikových lymfoidních neoplázií.

Hematologové z Moravy a Slezska měli opět možnost vyměnit si své poznatky a zkušenosti v léčbě na tradičním podzimním setkání.

Ve dnech 23. a 24. září se v Rožnově pod Radhoštěm setkaly zdravotní sestry z hematologických pracovišť Moravy a Slezska na prvním ročníku Podzimního semináře hematologických sester.

Ve dnech 29. – 31. 5. 2016 se uskuteční jubilejní 30. ročník Olomouckých hematologických dnů.

Stránky

 

GIVT.cz