XXXIII. Olomoucké hematologické dny

Přesná diagnostika a cílená léčba chorob krvetvorby – to bylo hlavní téma letošních třiatřicátých Olomouckých hematologických dnů.

Ty v květnu přitáhly do Olomouce stovky lékařů a dalších odborníků z celé republiky i zahraniční experty z USA, Německa, Francie, Švýcarska, Itálie, Arménie či Španělska. Takzvaná precizní medicína, kdy se lékaři soustředí na dokonalou diagnostiku, poznání typu nádoru a jeho chování, je u nás i ve světě hlavním a nejnovějším trendem hemato-onkologie i medicíny vůbec.

„Abychom mohli zahájit moderní, vysoce účinnou, ale také velmi nákladnou léčbu, která u jedince dosahuje až statisíců korun měsíčně, musíme určit přesnou diagnózu nemocného. Tedy na jedné straně perfektně znát typ jeho onemocnění, v čemž nám pomáhá mimo jiné molekulární genetika, moderní zobrazovací metody, stanovení řady prediktivních a prognostických faktorů, ale také na druhé straně v celé šíři definovat aktuální stav pacientova organismu, přidružené choroby, další léky, které užívá, jeho sociální a rodinné zázemí. To je velmi důležité pro to, zda a jak bude schopen tolerovat a dodržovat danou léčbu,“ říká prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci.

Olomoucké hematologické dny tentokrát hostily hvězdy oboru jako například hematoložku a onkoložku prof. Veroniku Bachanovou z univerzity v Minneapolis, která přijela s přednáškou Principy imunoterapie u maligních lymfomů, či prof. Rüdigera Hehlmanna z německé univerzity v Heidelbergu, jenž přednesl sdělení Dlouhodobé zkušenosti s precizní medicínou v léčbě chronické myeloidní leukemie.

Olomoucké hematologické dny proběhly v termínu 26. až 28. května 2019 v NH Collection Olomouc Congress. V sobotu 25. května se uskutečnil také tradiční Pacientský den, kde se pacienti setkávají se svými lékaři a mohou si poslechnout zajímavé přednášky. Tématy letošního ročníku byly alternativní přístupy versus tradiční medicína, vliv našich emocí na imunitní systém a problematika očkování.

 

GIVT.cz