Vážení přátelé,
rádi bychom vás uvítali na nových stránkách Nadace Haimaom. Nadace už 20 let podporuje transplantace kostní dřeně a pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Věříme, že svými aktivitami můžeme přispět k vytváření lepšího zázemí a  zdrojů pomoci, jež celkově povedou ke zkvalitnění péče o pacienty.

Historicky znamenalo onemocnění leukémií, maligním lymfomem, zhoubnou chudokrevností, hemofílií nebo útlumem krvetvorby náhlý předěl v životě postiženého jedince a začátek nerovného boje se smrtí.

I dnes – na prahu 21. století – mnohé obavy a určitá beznaděj přetrvávájí i tam, kde jsou již bezpředmětné...

V Rožnově pod Radhoštěm se opět sejdou hematologové z celého moravsko-slezského regionu.

Na Hemato-onkologické klinice FNOL se v pátek 12. května už tradičně slavil Mezinárodní den zdravotních sester. 

S nadšením a hrdostí vám představujeme držitelku titulu Sestra sympatie pro rok 2022 Kateřinu Petulovou z Hemato-onkologické kliniky FNOL.

 

GIVT.cz