Vážení přátelé,
rádi bychom vás uvítali na nových stránkách Nadace Haimaom. Nadace už 20 let podporuje transplantace kostní dřeně a pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Věříme, že svými aktivitami můžeme přispět k vytváření lepšího zázemí a  zdrojů pomoci, jež celkově povedou ke zkvalitnění péče o pacienty.

Historicky znamenalo onemocnění leukémií, maligním lymfomem, zhoubnou chudokrevností, hemofílií nebo útlumem krvetvorby náhlý předěl v životě postiženého jedince a začátek nerovného boje se smrtí.

I dnes – na prahu 21. století – mnohé obavy a určitá beznaděj přetrvávájí i tam, kde jsou již bezpředmětné...

Dne 12. května každoročně slavíme na Hemato-onkologické klinice FNOL Mezinárodní den sester a stejně tomu tak bylo i letos.

Tento den se v roce 1820 narodila anglická ošetřovatelka Florance Nightingalová, autorka odborné literatury a zakladatelka první zdravotnické školy pro dívky (1860). Je pokládána za zakladatelku ošetřovatelství jako vědy a hrála významnou roli v jeho rozvoji po celém světě.

V rámci akce DARUJ SRDCE společnost ISOVER, patřící do skupiny Saint-Gobain, spolu se svými zaměstnanci vybrali téměř 28 000 Kč.

V Rožnově pod Radhoštěm se opět sejdou hematologové z celého moravsko-slezského regionu.

 

GIVT.cz