Vážení přátelé,
rádi bychom vás uvítali na nových stránkách Nadace Haimaom. Nadace už 20 let podporuje transplantace kostní dřeně a pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Věříme, že svými aktivitami můžeme přispět k vytváření lepšího zázemí a  zdrojů pomoci, jež celkově povedou ke zkvalitnění péče o pacienty.

Historicky znamenalo onemocnění leukémií, maligním lymfomem, zhoubnou chudokrevností, hemofílií nebo útlumem krvetvorby náhlý předěl v životě postiženého jedince a začátek nerovného boje se smrtí.

I dnes – na prahu 21. století – mnohé obavy a určitá beznaděj přetrvávájí i tam, kde jsou již bezpředmětné...

Unikátní závod v boulderingu propagoval dárcovství kostní dřeně a podpořil činnost Nadace Haimaom.

Přesná diagnostika a cílená léčba chorob krvetvorby – to bylo hlavní téma letošních třiatřicátých Olomouckých hematologických dnů.

Nadace Haimaom uspořádala setkání pacientů Hemato-onkologické kliniky v Olomouci již po čtvrté.

 

GIVT.cz