Lidé v nadaci

Správní rada

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.,
předseda, přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.,
čestný předseda, emeritní přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.,
místopředseda, vedoucí lékař transplantačního programu Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.,
vedoucí lékař oddělení intenzivní péče Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.,
zástupce přednosty Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc pro léčebnou péči
doc. MUDr. Luděk Raida, Ph.D.,
vedoucí lékař transplantačního oddělení Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.,
lékař oddělení intenzivní péče Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
Mgr. Monika Labudíková,
vrchní sestra Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc
Bc. Jana Kadlecová,
vedoucí laborantka Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Dozorčí rada

MUDr. Martin Čerňan, Ph.D.,
lékař oddělení intenzivní péče Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Mgr. Jarmila Juráňová,
vedoucí laboratoře krevních obrazů a cytomorfologie Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Lenka Štursová,
asistentka zástupce přednosty Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Účetnictví nadace

Iva Malá

Projektový manažer nadace

Bc. Ludmila Podzimková

 

GIVT.cz