Vize

Usilujeme o to stát se špičkovou organizací ve svém oboru, která přispívá k vytváření lepšího zázemí a zdrojů pomoci pacientům s poruchami krvetvorby a krevního srážení.

Dosáhneme toho:

  • Soustřeďováním finančních prostředků.
  • Zlepšováním hospitalizačních podmínek pacientů a prohlubováním všestranné péče o  ně.
  • Budováním a využíváním potenciálu pracovníků kliniky.
  • Zkvalitňováním a doplňováním lékařské a laboratorní techniky a materiálního vybavení kliniky.
  • Rozvíjením spolupráce zdravotníků, příbuzných pacientů a veřejností s cílem informovat o problémech a potřebách HOK FN Olomouc.
  • Rozvíjením spolupráce s dalšími lékaři a jinými odborníky za účelem přenosu nových informací a postupů v léčbě.

 

GIVT.cz