Realizované projekty a investice

Díky vaším darům jsme schopni realizovat řadu projektů, které nyní zlepšují hospitalizační podmínky a přispívají ke zkvalitnění péče pacientů Hemato-onkologické kliniky. Děkujeme.

Představujeme vám některé z našich realizovaných projektů:

EKG s příslušenstvím
přístroj je využíván lůžkovým oddělením HOK FNOL a pomáhá tak jednoduchým a  nebolestivým způsobem vyšetřovat činnost srdce a upozornit na možné odchylky jeho funkce.

Defibrilátor
přístroj je využíván lůžkovým oddělením v případě nutnosti zahájení resuscitace na HOK FNOL.

Sonografický přístroj Landvind Mirror 2HD s příslušenstvím
přístroj je využíván oddělením jednotky intenzivní péče HOK FNOL k diagnostice průchodnosti a odhalení patologie venózního systému před zavedením centrálních žilních katetrů.

Victoria Versa – elektrická odsávací jednotka
přístroj se stal součástí transplantační jednotky HOK FNOL a je využíván u  komplikovaných transplantovaných pacientů k odsávání sekretu z dýchacích cest a  z dutiny ústní.

Vybavení laboratoří diagnostickými přístroji:

Objektiv OLYMPUS do mikroskopu
objektiv je součástí mikroskopu, který se používá při diferenciálním hodnocení nátěrů periferní krve či kostní dřeně.

Digitální programovatelný rotační viskozimetr Brookfield
přístroj je využíván při vyšetřování viskozity séra u pacientů s monoklonálními gamapatiemi.

Chlazená multifunkční centrifuga
centrifuga slouží k odstředění krevní plazmy nebo séra.

Fluorometr QUIBIT
přístroj je využíván cytogenetickou laboratoří k měření koncentrace DNA, která se používá ke stanovení genetických změn metodou arrayCGH.

 

Spektrofotometr
slouží k diagnostice anémií.

 

Mikroskopy
se používají k hodnocení nátěrů periferní krve a kostní dřeně.

 

Hybridační pícky
se používají v laboratoři cytogenetiky a molekulární cytogenetiky k inkubaci skel během fluorescenční in situ hybridizace (FISH).

 

Automatický sekvenátor
přístroj je využíván molekulárně-biologickou laboratoří ke zjištění změn v molekule DNA a napomáhá tak k určení přesné diagnózy a správného léčebného postupu u  pacientů.

Vybavení ambulance a lůžkových oddělení speciálním zdravotnickým nábytkem a  lednicemi:

Vybavení pokojů pacientů
vybavené pokoje včetně kvalitních lůžek a matrací zajišťují lepší hospitalizační podmínky pacientů.

 

Anti-dekubitární matrace
pomůcky, které pomáhají bojovat proti proleženinám.

Osvětlovací a instalační rampy LR-H II
rampy se staly součástí rozšířeného lůžkového oddělení HOK FNOL.

Rotopedy pro pacienty
rotopedy slouží jako rehabilitační pomůcky a jsou využívány hospitalizovanými pacienty HOK FNOL.

 

GIVT.cz