Pomáhejte s námi

Děkujeme za váš zájem podpořit Nadaci Haimaom. Velice si vážíme každého příspěvku, díky němuž můžeme krok pro kroku pomáhat lidem s poruchami krvetvorby.

Rádi bychom vám blíže představili možnosti spolupráce:

Finanční a věcný dar Projekt GIVT

Finanční a věcný dar

Darovací smlouva

Nejrozšířenější formou přímé podpory je finanční nebo věcný dar.

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

  1. jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba,
  2. jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem,
  3. jako zástupce firmy – právnická osoba.

Dárcem je fyzická osoba:

V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Vždy si nechte od neziskové organizace vystavit doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

  • Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o  poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
  • Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárcem je právnická osoba:

Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat neziskovou organizaci – darování a sponzoring.

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 2055 – 2078. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

Dárce na rozdíl od sponzora neziskové organizaci dává jasně najevo, že podporuje činnost organizace bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

Daňová uznatelnost darů právnických osob je limitována zákonem o daních z příjmů. Právnické osoby postupují podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů. V případě darování může dárce použít odečitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce – právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Projekt GIVT

Jeden klik navíc dává smysl.

Nadace Haimaom se zapojila do nového projektu. Pojďte s námi pomáhat.

Nyní můžete podpořit Nadaci Haimaom i  obyčejným nákupem na internetu. Nakupte na vašem oblíbeném e-shopu a nám bude z nákupu poslána část peněz. Vy neplatíte nic navíc, peníze na konto nadace plynou z marží internetových obchodníků.

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Jde o propojení neziskového sektoru s internetovými obchody a jejich zákazníky. Společnost přivádí obchodům zákazníky a z jejich nákupu potom putují peníze organizacím, které se do projektu zapojily. Každý, kdo nakupuje přes internet, může díky GIVTu někoho podpořit.

Jak na to?

Krok 1

Jděte na www.givt.cz

Krok 2

Zvolte internetový obchod a vyberte z nabídky neziskových organizací Nadaci Haimaom.

Poté vyberte „zahájit nákup“

Krok 3

Nyní máte 3 možnosti:

  1. Pokračovat v nákupu můžete ANONYMNĚ bez přihlášení
  2. Přihlásit se svým ÚČTEM APLIKACE – nainstalujte si aplikaci GIVT do prohlížeče a kdykoliv navštívíte e-shop, na kterém je možnost nákupu přes GIVT, aplikace vás automaticky upozorní.
  3. Přihlásit se přes FACEBOOK

Krok 4

Automatické přesměrování na vámi vybraný e-shop → výběr zboží → platba
vždy uvidíte, kolik procent z vašeho nákupu obdrží vámi zvolená nezisková organizace

V případě nainstalované aplikace, která vás automaticky upozorní, již nemusíte začínat na www.givt.cz, stačí zahájit nákup na stránkách oblíbeného e-shopu.

Soubor ke stažení: 

 

GIVT.cz