XXVIII. Pracovní setkání hematologických pracovišť

V Rožnově pod Radhoštěm se opět sejdou hematologové z celého moravsko-slezského regionu.

Ve dnech 12. a 13. října 2023 se bude konat tradiční setkání hematologů Moravy Slezska. Letošní už XXVIII. ročník Pracovního setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť Moravy a Slezska bude sloučen s další odbornou akcí, pořádanou v minulých letech Nadací Haimaom, a to s XVIII. Moravským lymfomovým sympoziem. Setkání stejně jako v minulém roce proběhne v prostorách hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí dvoudenního odborného programu budou témata z oblasti lymfoidních a myeloidních neoplázií, problematika krvácení a trombóz či nové možnosti v diagnostice.

Níže najdete k nahlédnutí detailní program akce.

 

GIVT.cz