XXVI. Pracovní setkání hematologických pracovišť

V Olomouci se už po šestadvacáté sešli hematologové z moravsko-slezského regionu, aby prodiskutovali aktuální otázky z oboru hemato-onkologie.

Ve dnech 11. a 12. října 2019 proběhlo tradiční setkání hematologů, které každoročně pořádá Nadace Haimaom ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci. Odborný program se tentokrát věnoval zejména tématům podpůrné a paliativní péče, mnohočetného myelomu či akutních leukémií a MDS.

Novinkou pro letošní ročník byl workshop Paliativní péče v hematologii, který probíhal paralelně s hlavním programem setkání v pátek 11. října. Organizační zajištění workshopu koordinovala MUDr. Renata Urbanová z Hemato-onkologické kliniky FNOL. Významnými řečníky této části programu byli především MUDr. Ondřej Kopecký, který řídil úvodní odbornou diskuzi pracovních skupin a pronesl přednášku na téma paliativní péče v nemocnici, a prim. MUDr. Irena Závadová, která se věnovala problematice péče o pacienty s akutní leukémií v prostředí domácího hospice.

Akce se konala v prostorách NH Collection Olomouc Congress a setkala se opět s velkým zájmem odborníků z regionu. Děkujeme všem účastníkům a hlavně partnerům za jejich podporu, díky níž jsme mohli setkání uspořádat. Detailní program obou akcí najdete níže.

 

GIVT.cz