45. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí

dne: 13.-14. 9. 2012

místo: Jezuitský Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

pořádají: Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti

               Společnost lékařské genetiky ČSL JEP

               Hemato-onkologická klinika LF UP v Olomouci

               Nadace Haimaom

              

konané ve dnech : 24. - 26. 6. 2012

místo konání : NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc

pořádají : Česká hematologická společnost ČLS JEP

                  Sekce onkologie České asociace sester

                  Hemato-onkologická klinika LF UP

                  a Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně

pod záštitou : prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.

Stránky

 

GIVT.cz