Dovolujeme si Vás pozvat na již 20. ročník Setkání "primářů" hematologických pracovišť střední a severní Moravy a Slezska.

Setkání proběhne opět v prostorách Tennis Club Hotelu v Prostějově ve dnech 8. - 9. listopadu 2013.

Přihlášky, odborný program a další informace najdete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast.

Ve dnech 12. - 14. května proběhly XXVII. Olomoucké hematologické dny pod záštitou a ve spolupráci s Nadací HAIMAOM. V letošním roce se konference zůčastnilo 700 odborníků z oblasti hematologie, onkologie a dalších oborů.

Více informací najdete na www.olhemdny.cz

Dne 27. února 2013 se od 16 hod. uskuteční Přednáškový večer Spolku lékařů, který podpořila Nadace Haimaom.

Program a více informací k této akci najdete v příloze.

Dne 1.2.2013 proběhne již tradiční setkání pod názvem Moravské lymfomové sympozium (MLS). Na letošní 9. ročník MLSu se můžete přihlásit do 21.1.2013 u as. L. Štursové.

Stručný program:

  • léčba starších a komorbidních pacientů s CLL, agresivními a indolentními lymfomy a mnohočetným myelomem

  • péče o pacienta v terminálním stádiu choroby, klinické a právní aspekty (vyzvaná přednáška MUDr. O. Slámy, Ph.D.)

Nadace HAIMAOM pořádá dne 5.12.2012 od 18 hod. v Moravském divadle v Olomouci Benefiční koncert J. Svěceného pod názvem Adventní příběhy slavných italských houslí.

Více informací dostanete v pozvánce.

TRADIČNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH HEMATOLOGICKÝCH A ONKOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ STŘEDNÍ A SEVERNÍ MORAVY.

dne: 9.-10. 11. 2012

místo akce: Hotel Tennis Club Prostějov

Dne 19. října 2012 se uskuteční Slavnostní přednáškové symposium a koncert při příležitosti 15 let od zahájení programu transplantací kostní dřeně a kmenových buněk v Olomouci a 15 let od založení Nadace Haimaom.
 

  • Místo konání: NH Hotel, Olomouc, Legionářská 21
  • Čas konání: 16:00 - 19:00 hod.
  • Přednášky prezentují: prof. Karel Indrák, doc. Edgar Faber, doc. Tomáš Papajík a MUDr. Luděk Raida
  • Koncert: Lenka Filipová, doprovází Seann Barry a Jindřich Koníř

 

45. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí

dne: 13.-14. 9. 2012

místo: Jezuitský Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

pořádají: Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti

               Společnost lékařské genetiky ČSL JEP

               Hemato-onkologická klinika LF UP v Olomouci

               Nadace Haimaom

              

konané ve dnech : 24. - 26. 6. 2012

místo konání : NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc

pořádají : Česká hematologická společnost ČLS JEP

                  Sekce onkologie České asociace sester

                  Hemato-onkologická klinika LF UP

                  a Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně

pod záštitou : prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.

Stránky

 

GIVT.cz