Dne 23. ledna 2015 proběhlo 11. odborné setkání MLS (Moravské lymfomové symposium).zaměřené na problematiku lymfoproliferativních chorob.

Místo konference: Zámek Velká Bystřice  http://zamekvelkabystrice.cz/kontakty/

Děkujeme za Vaši účast.

prof. Tomáš Papajík, garant konference

Odborný program - viz. příloha.

Jménem Nadace HAIMAOM si Vám dovoluji poděkovat za Vaši podporu a přeji v roce 2015 mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

S úctou,

prof. Tomáš Papajík, předseda Nadace Haimaom

Páteční dopoledne dne 5. 12. zpříjemnila pacientům Hemato-onkologické kliniky  FN Olomouc mikulášská nadílka. Čertice Ludmila Krmelová v doprovodu dvou andělů a Mikuláše rozvířila atmosféru nejen na lůžkových odděleních, ale také v ambulanci kliniky, a přivedla tak pacienty alespoň na chvíli na jiné myšlenky. Ludmila Krmelová působila deset let jako sestra na hemato-onkologické klinice FNOL  a přestože dnes už se věnuje jiné profesi, i nadále spolupracuje s nadací Haimaom a už v loňském roce obnovila tradici mikulášské nadílky.

Spolek lékařů českých ve spolupráci s Nadací HAIMAOM a Hemato-onkologickou klinikou pořádá odborný seminář pod názvem "Jak číst krevní obraz"

Jste srdečně zváni do prostor Teoretických ústavů LF UP ve středu 19. listopadu 2014 od 16. hod.

Dne 30. listopadu proběhl Adventní koncert, který každoročně v tomto období pořádá nadace Haimaom jako vyjádření díků Vám - ať už přispěvovatelům nadace, zdravotníkům či pacientům.

Věříme, že aspoň touhle cestou, jsme Vám mohli vyjádřit poděkování za Vaši podporu.

S přáním pohodových adventních dnů,

 

prof. Tomáš Papajík, předseda nadace
 

Ve dnech 7. - 8.11.2014 proběhlo již tradiční setkání spolupracujících hematologických center Moravy a Slezska. I v letošním roce byl nachystán kvalitní odborný program sestavený pod dohledem prof. T. Papajíka a zaměřen na koagulační problematiku, mnohočetný myelom a paroxysmální noční hemoglobinurii.

Více informací naleznete v příloze.

 

Dne 26. září 2014 proběhl v dostavbě TÚ LF odborný hematologický seminář pro spolupracující hematologická centra.

Součástí je rovněž prohlídka speciálních laboratoří, ambulance a lůžkové části Hemato-onkologické kliniky.

Na setkání s Vámi se těší,

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - přednosta kliniky

 

Dne 29.8.2014 proběhl v Kofola Music Club Klub Krnov od 19.00 hodin koncert + rockotéka. Akce se velmi vydařila!

 

Děkujeme za Vaši podporu.

  

Výtěžek akce ve výši 35 405,- Kč byl poukázán nadaci Haimaom - děkujeme rodině a přátelům Ivana Kocmánka za podporu! 

 

Ivan Kocmánek, organizátor a prof. Tomáš Papajík, předseda nadace

 

Ve dnech 1. - 3. června 2014 proběhla největší odborná konference v rámci hematoonkologie v ČR - Olomoucké hematologické dny. I v letošním roce byla u toho nadace Haimaom, která se podílí na této odborné akci organizačně a finanční podporou.

Letošní ročník zahrnuje významný milník v transplantačním programu Hemato-onkologické kliniky v Olomouci. V těchto dnech byla provedena 1 000 transplantace krvetvorných buněk na tomto pracovišti.

Těšíme se na Vaši účast!

Více informací najdete přímo na stránkách konference www.olhemdny.cz

Stránky

 

GIVT.cz