Spolek lékařů českých ve spolupráci s Nadací HAIMAOM a Hemato-onkologickou klinikou pořádá odborný seminář pod názvem "Jak číst krevní obraz"

Jste srdečně zváni do prostor Teoretických ústavů LF UP ve středu 19. listopadu 2014 od 16. hod.

Dne 30. listopadu proběhl Adventní koncert, který každoročně v tomto období pořádá nadace Haimaom jako vyjádření díků Vám - ať už přispěvovatelům nadace, zdravotníkům či pacientům.

Věříme, že aspoň touhle cestou, jsme Vám mohli vyjádřit poděkování za Vaši podporu.

S přáním pohodových adventních dnů,

 

prof. Tomáš Papajík, předseda nadace
 

Ve dnech 7. - 8.11.2014 proběhlo již tradiční setkání spolupracujících hematologických center Moravy a Slezska. I v letošním roce byl nachystán kvalitní odborný program sestavený pod dohledem prof. T. Papajíka a zaměřen na koagulační problematiku, mnohočetný myelom a paroxysmální noční hemoglobinurii.

Více informací naleznete v příloze.

 

Dne 26. září 2014 proběhl v dostavbě TÚ LF odborný hematologický seminář pro spolupracující hematologická centra.

Součástí je rovněž prohlídka speciálních laboratoří, ambulance a lůžkové části Hemato-onkologické kliniky.

Na setkání s Vámi se těší,

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - přednosta kliniky

 

Dne 29.8.2014 proběhl v Kofola Music Club Klub Krnov od 19.00 hodin koncert + rockotéka. Akce se velmi vydařila!

 

Děkujeme za Vaši podporu.

  

Výtěžek akce ve výši 35 405,- Kč byl poukázán nadaci Haimaom - děkujeme rodině a přátelům Ivana Kocmánka za podporu! 

 

Ivan Kocmánek, organizátor a prof. Tomáš Papajík, předseda nadace

 

Ve dnech 1. - 3. června 2014 proběhla největší odborná konference v rámci hematoonkologie v ČR - Olomoucké hematologické dny. I v letošním roce byla u toho nadace Haimaom, která se podílí na této odborné akci organizačně a finanční podporou.

Letošní ročník zahrnuje významný milník v transplantačním programu Hemato-onkologické kliniky v Olomouci. V těchto dnech byla provedena 1 000 transplantace krvetvorných buněk na tomto pracovišti.

Těšíme se na Vaši účast!

Více informací najdete přímo na stránkách konference www.olhemdny.cz

Nadace HAIMAOM je potěšena aktivitou organizátorů trail maratónu Radegastova výzva (závod na 24 hodin pro tříčlenné štafety), který se bude konat o víkendu 17. - 18. května 2014 v malebných Beskydech se zázemím na chatě Koksař v Trojanovicích - Ráztoka. Na okruhu dlouhém 10,3 km s převýšením 554 m změří závodníci své síly formou štafetového závodu. Trasa vede mimo jiné i kolem památné sochy pohanského boha Radegast.

 

Dne 24.1.2014 proběhne již tradiční setkání pod názvem Moravské lymfomové sympozium (MLS). Na letošní 10. ročník MLSu se můžete přihlásit u as. L. Štursové.

Stručný program: diagnostika, léčebná strategie u pacientů s Hodgkinovým lymfomem. Zazní rovněž prezentace k problematice lymfomu z plášťových buněk, vzácných lymfoproliferacích a mnohočetného myelomu.

S velkým ohlasem se setkal již tradiční čas adventu naplněný klavírním koncertem, resp. recitálem Petra Jiříkovského.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům - jmenovitě Hella Autotechnik s.r.o., Jankostav s.r.o., Friendly and Loyal s.r.o. a Dr. S. Pekové. V neposlední řadě všem partnerům a donátorům nadace HAIMAOM.

Stránky

 

GIVT.cz