45. výroční cytogenetická konference

45. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí

dne: 13.-14. 9. 2012

místo: Jezuitský Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

pořádají: Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti

               Společnost lékařské genetiky ČSL JEP

               Hemato-onkologická klinika LF UP v Olomouci

               Nadace Haimaom

              

Soubory ke stažení: 

 

GIVT.cz