XXVI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

konané ve dnech : 24. - 26. 6. 2012

místo konání : NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc

pořádají : Česká hematologická společnost ČLS JEP

                  Sekce onkologie České asociace sester

                  Hemato-onkologická klinika LF UP

                  a Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně

pod záštitou : prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.

                         děkana LF UP v Olomouci

                         prof. RNDr. M. Mašláně, CSc.

                         rektora UP v Olomouci

                         Ing. M. Tesaříka

                        hejtmana Olomouckého kraje

               

Soubory ke stažení: 

 

GIVT.cz