Odborné akce

Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť severní a  střední Moravy a Slezska 2014

Odborníci ze střední Moravy a Slezska se sjeli, aby diskutovali tématiku koagulačních vad a  mnohočetnému myelomu.

Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2014

Největší odborná hematologická akce v ČR opět v Olomouci. Nosným tématem 18. sjezdu se stal Hodgkinův lymfom.

Moravské Lymfomové Symposium 2014

Desáté odborné setkání hematologů z Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje na téma Hodgkinový lymfom.

Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť severní a  střední Moravy a Slezska 2013

Pravidelné setkání hematologů v Prostějově.

Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2013

Každoroční sjezd hematologických špiček byl věnován tématice chronické lymfocytární leukémii.

Přednáškový večer spolku lékařů

Odborníci z LF UP Olomouc a HOK FN Olomouc se sešli půdě Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, aby diskutovali nad hematologickými malignity.

Moravské Lymfomové Symposium 2013

Rozvíjení spolupráce odborníků tří Moravských krajů a přenos nejnovějších informací a  postupů léčby lymfomů opět v Olomouci.

Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť severní a  střední Moravy a Slezska 2012

Odborníci hematologie se sjeli do Prostějova, aby v rámci tří přednáškových bloků diskutovali a sdíleli informace o léčbě.

45. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí

Nadace Haimaom jako spolupořadatel celostátní konference cytogenetiků.

Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2012

Odborníci se sjeli do Olomouce, aby diskutovali nad problematikou Ph – myeloproliferace.

Stránky

 

GIVT.cz