Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2014

Největší odborná hematologická akce v ČR opět v Olomouci. Nosným tématem 18. sjezdu se stal Hodgkinův lymfom.

Osm set odborníků z České republiky i zahraničí a 35 farmaceutických firem se ve dnech 1. - 3. 6. 2014 sešlo v hanácké metropoli na XXVIII. Olomouckých Hematologických Dnech.

Hlavním tématem byly zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin známé jako Hodgkinův lymfom. Organizátoři z olomoucké Hemato-onkologické kliniky při zahájení třídenního sjezdu připomněli dvě významné události. Tou první byla tisící transplantace kostní dřeně nedávno provedená ve Fakultní nemocnici Olomouc, tou druhou byl křest významné odborné publikace Repetitorium Hematologie a transfuzní lékařství, jejímž hlavním autorem je přednosta kliniky a prezident sjezdu prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Tradiční Olomoucké hematologické dny jsou největší hematologickou odbornou akcí pořádanou v ČR, v roce 2014 probíhaly v prostorách NH Hotelu Olomouc. V rámci hlavního odborného programu zaznělo během tří dnů celkem 95 ústních sdělení rozdělených do 19 sekcí. V jednom z pěti přednáškových sálů byla umístěna posterová sekce, bylo prezentováno 56 nejlepších e-posterů. Součástí byla jako každoročně také Konference ošetřovatelství a  zdravotních laborantů i anglicky vedené Symposium on Advances in Molecular Hematology, kterého se každoročně účastní řada špičkových českých i zahraničních vědců. Slavnostní Wiedermannovu přednášku, která je pojmenována po zakladateli olomoucké hematologie, letos přednesl prof. Andreas Engert, předseda německé společnosti pro Hodgkinův lymfom GHSG (German Hodgkin Study Group).

Na pořádání Olomouckých Hematologických Dnů se podílejí Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester (Sekce onkologie), Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Lékařská fakulta UP v Olomouci a Nadace Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně. Prezidentem sjezdu je od jeho počátku v roce 1987 prof. Karel Indrák, předsedou vědeckého výboru je doc. Edgar Faber a předsedou organizačního výboru doc. Tomáš Papajík. Od roku 2005 je tento kongres jako vzdělávací akce akreditován Evropskou hematologickou asociací v  systému CME ECAH (Continual Medical Education of European Council for Accreditation in Hematology).

 

GIVT.cz