Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2013

Každoroční sjezd hematologických špiček byl věnován tématice chronické lymfocytární leukémii.

Ve dnech 12. 5. – 14. 5. 2013 se konal každoroční hematologický sjezd s mezinárodní účastí: XXVII. Olomoucké hematologické dny, XVII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a 6. ročník sekce „Symposium on Advances in Molecular Hematology“. Pozvání přijali významní zahraniční hosté z USA, Spojených arabských emirátů, Finska, Švédska, Španělska, Itálie, Polska a Slovenska, kteří výraznou měrou přispěli k vysoké úrovni jednotlivých edukačních sekcí i vědeckého programu anglického sympozia.

Sjezdu se zúčastnilo celkem 605 hematologů - lékařů, vědeckých pracovníků, pracovníků v  ošetřovatelství a zdravotních laborantů z České a Slovenské republiky. K ústní prezentaci bylo přijato 86 sdělení. Novinkou sjezdu byla inovace posterové sekce se 4 elektronickými kiosky umožňujícími interaktivní prezentaci jednotlivých posterů v elektronické podobě. Touto formou bylo v ČR na hematologické půdě poprvé prezentováno 73 posterů.

Nosným tématem letošních OHD byla problematika chronické lymfocytární leukémie, které byly věnovány dvě edukační sekce poskytující komplexní pohled na toto onemocnění. V rámci nich vystoupili i 2 zahraniční hosté. Součástí sjezdu byla také výstava farmaceutických firem.

 

GIVT.cz