Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2015

Hanácká metropole uvítala na jaře špičky české i zahraniční hematologie. Diskutovalo se zvláště o myelodysplastickém syndromu (MDS) a  příbuzných jednotkách.

Ve dnech 31. 5 - 2. 6. 2015 proběhlo tradiční a současně největší setkání hematologů – lékařů, zdravotních sester, zdravotních laborantek a vědecko-výzkumných pracovníků v České republice – XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí (OHD) organizované v  kongresovém centru NH Hotelu a Omega centru Olomouc. Součástí sjezdu byla i pravidelná Konference ošetřovatelství, Konference zdravotních laborantů a 8th Symposium on Advances in Molecular Hematology vedené v anglickém jazyce.

Prezidentem a garantem sjezdu byl standardně prof. Karel Indrák, který spolu s prof. Edgarem Faberem a prof. Tomášem Papajíkem zajišťují kontinuitu této prestižní akce a odborné garance ČHS ČLS JEP, LF UP i  FN Olomouc a Nadace Haimaom jsou zárukou vysoké odborné i společenské úrovně kongresu. OHD jsou garantovány Evropskou hematologickou asociací v systému CME ECAH (Continual Medical Education of European Council for Accreditation in Hematology).

Stěžejním tématem letošního sjezdu byla problematika myelodysplastického syndromu (MDS) a  příbuzných jednotek. Pozvání přednášet přijala např. přední evropská vědkyně v  oboru prof. E. Hellström-Lindberg ze Stockholmu, které byla svěřena Wiedermannova přednáška (Current concepts in the treatment of MDS) či dr. Robert Kralovics z Vídně - objevitel dvou klíčových mutací u MPN, který přednášel o diagnostickém významu mutací a  jejich důsledcích na buněčné procesy u myeloproliferativních neoplázií (MPN).

Sekce maligních lymfoproliferací byla letos zaměřena hlavně na problematiku prognosticky zatím jednoho z nejméně příznivých podtypů ne-Hodgkinských lymfomů – lymfomu plášťové zóny.

Další významná skupina prezentací byla cílena na Hodgkinův lymfom a CD30+ ne-Hodgkinovy lymfomy.

Dva bloky přednášek byly dále věnovány problematice monoklonálních gamapatií. První blok byl zaměřený na mnohočetný myelom, druhý blok na ostatní monoklonální gamapatie i vzácná onemocnění včetně problematiky morbus Waldenström, Castlemannovy choroby, amyloidóz či onemocnění způsobených protilátkovou aktivitou monoklonálního imunoglobulinu.

Součástí kongresu byla diskutována i problematika transplantací krvetvorných buněk, poznatky ze základního výzkumu molekulární biologie onkologických a vzácných, často vrozených neonkologických hematologických nemocí a konečně i otázky ošetřovatelství a  rutinní laboratorní diagnostiky.

 

GIVT.cz