Jarní morfologický den

Jarní morfologický den na půdě laboratoří Hemato-onkologické kliniky.

Na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP v Olomouci proběhl 7. 4. 2016 celodenní seminář určený primárně pracovníkům hematologických laboratoří. Účastníci měli možnost prohloubit si poznatky v cytomorfologii, současně ale také navázat kontakty s pracovníky laboratoří jiných pracovišť. Do odborného programu byla zařazena problematika morfologické změny u nenádorových hematologických onemocnění a tematika vybraných morfologických nálezů u hematologických malignit. Příjemným zpestřením byl interaktivní morfologický kvíz, který si pro účastníky připravila Mgr. Jarmila Juráňová.

 

GIVT.cz