Pravidla, jak s noblesou zvládat těžké životní situace

Pravidla, jak s noblesou zvládat těžké životní situace

Toto těžké období si MUSÍTE ODŽÍT SAMI, nikdo to za vás nemůže udělat a záleží jen na vás, jak to zvládnete! Jak budete působit na okolí, zda budete chtít vyvolávat soucit, nebo vás bude naopak těšit, že to nezasvěcený člověk na vás vůbec nepozná.

NEDRŽTE SVOU BOLEST V SOBĚ, pokud je vám těžko, určitě najdete ve svém okolí někoho, komu se budete moci svěřit, aniž byste měli pocit, že ho tím obtěžujete.

NEPODLÉHEJTE STRESU! Lidé se dokáží stresovat i kvůli maličkostem, stačí sebemenší podnět a některé slabší jedince to vyvádí z míry. To by vás právě tato nemoc měla odnaučit. Jsem přesvědčena, že obrovský podíl na propuknutí vážné nemoci má stres, se kterým se jen málo lidí dokáže vypořádat.

NESTUDUJTE SVOU NEMOC NA INTERNETU a neřiďte se statistikami, neposlouchejte, nebo naopak poslouchejte příběhy lidí, kteří tím prošli před vámi, cokoliv vás bude trápit, pokud budete mít nějaké obavy - nestyďte se zeptat svých lékařů, vždy si na vás udělají čas a vyslechnou vás.

VĚŘTE SI, VYDOLUJTE V SOBĚ SÍLU A VYTRVALOST, netruchlete nad svým stavem, mějte na mysli, že je to stav přechodný a že se zase vrátíte k původnímu životu, navíc bohatší a moudřejší!

I když dokážete léčbu brát pozitivně, určitě se v jejím průběhu dostanete alespoň jednou do BEZNADĚJNÉHO, DEPRESÍVNÍHO STAVU. Vyplačte se, vyvztekejte se, zanadávejte na svůj stav … udělejte cokoliv, abyste uvolnili své emoce. Nedržte je v sobě! Snažte se opět vzchopit a postavit se na nohy – BUDE LÍP!

„Až vám bude nejhůř, poklekněte, přiložte ucho k podlaze a uslyšíte klepání na strop těch, kteří jsou ještě pod vámi…“

Polské přísloví

BERTE OHLEDY NA LIDI, kteří vás milují a mají rádi, „nevydírejte je svým stavem“.

POTLAČTE V SOBĚ HRDOST, nehrajte si na hrdiny, kteří „vše zvládnou sami“ a přijměte nabízenou pomoc.

Mějte na mysli, že ÚSPĚŠNOST VAŠÍ LÉČBY ZÁVISÍ I NA VAŠEM PSYCHICKÉM STAVU.

NIKDY SE NEPODCEŇUJTE, nezáleží na tom, jaké máte vzdělání, čím se živíte, ale na tom, jaká jste osobnost. Nedívejte se obdivně na ostatní s tím, že vy byste to nikdy nedokázali. To není pravda, všechno dokážete, jen když budete chtít!

BUĎTE POZITIVNÍ, neklesejte na mysli, radujte se z maličkostí, dělejte si radost a i přes svůj stav se snažte žít naplno.

A hlavně NEPŘIPOUŠTĚJTE SI MOŽNOST, ŽE BYSTE SE NEVYLÉČILI!

NECHTE SLUNCE SVÍTIT NA VAŠE HLAVY A STÍNY PADNOU MIMO VÁS!

 

GIVT.cz