Doporučené odkazy

Občanské sdružení Lymfom help

Pacientské sdružení LYMFOM HELP, z. s. od roku 2005 pomáhá, sdružuje a poskytuje rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům.

http://www.lymfomhelp.cz/

Spolek pacientů s diagnózou CML

Diagnoza leukemie, z. s. je spolkem pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) usilující o  zlepšování péče o nemocné s CML.

http://diagnoza-cml.cz/

Český svaz hemofiliků

Dobrovolná organizace sdružující zájemce o hemofilii a von Willebrandovu chorobu. Hlavním posláním je informovat členy o všem co je zajímá a hájit jejich potřeby.

http://www.hemofilici.cz/index.php/cs/

HAIMA. CZ

HAIMA CZ je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s  onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze.

http://www.haima.cz/

Onkoportál

Onkoportál pomáhá pacientům v tíživé životní situaci. Obsahuje spolehlivá data o onkologických onemocněních. Mimo léčby rakoviny je možné hledat odkazy na výživu onkologicky nemocných, prevenci, finanční a právní pomoc a důležité kontakty, například na pacientské organizace.

http://www.onkoportal.cz/

Kooperativní lymfomová skupina

Lymphoma je sdružení lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. Sdružení zároveň pracuje jako lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Na stránkách najdete informace o CLSG, jejich aktivitách, odborná veřejnost informace o studiích, nemocní nebo jejich rodiny a přátelé informace o lymfomech a užitečné odkazy.

http://www.lymphoma.cz

Mnohočetný myelom klub pacientů

Portál nabízí prověřené informace, představuje ověřené alternativy, hledá cesty k pomoci, píše o životě myelomem nebo také sdílí životní zkušenosti pacientů.

http://www.mnohocetnymyelom.cz/

Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Linkos je velmi užitečná stránka jak pro pacienty, tak pro odborníky. Pacienti zde naleznou kompletní informace o diagnózách, prevenci, léčbě ale také odkazy na další zdroje. Odborníci si zase mohou doplňovat znalosti pro každodenní praxi péče o onkologického pacienta.

http://www.linkos.cz/

Výživa v nemoci

Portál vyzivavnemoci.cz je určen jednak pacientům, jejich rodinným příslušníkům, ale i všem návštěvníkům internetu, kteří mají zájem získat více informací o výživě obecně a riziku podvýživy u různých onemocněních. Pacienti se mají šanci seznámit se základy zdravé výživy, nutričními potřebami lidského organizmu a se změnami, ke kterým dochází při nemoci. Pečující zde zase nejdou rady a tipy pro péči o nemocné a informace o významu výživy pro tyto pacienty.

vyzivavnemoci.cz

Česká hematologická společnost

http://www.hematology.cz/

Český národní registr dárců dřeně

Jde o databázi dobrovolných potenciálních dárců kostní dřeně, ochotných v budoucnu kdykoliv to bude třeba darovat kousek sebe sama k záchraně lidského života a zdraví vážně nemocného krvetvorbou.

http://www.kostnidren.cz/

Český registr dárců krvetvorných buněk

Mezi hlavní činnosti registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro české i zahraniční pacienty.

http://www.darujzivot.cz/

 

GIVT.cz