Odběr krvetvorných buněk z periferní krve a kostní dřeně, provedení a komplikace v praxi

Krvetvorné kmenové buňky

Využití – transplantace:

 • Autologní – používány vlastní buňky nemocného
 • Alogenní – používány buňky jiného člověka – dárce (příbuzného či nepříbuzného s pacientem, důležitost HLA systému)

Zdroj krvetvorných buněk:

1. kostní dřeň

2.periferní krev

Krvetvorné kmenové buňky - odběr z periferní krve

V normálním stavu v periferní krvi jen malé množství kmenových buněk.

Nutnost stimulace kostní dřeně růstovými faktory (tělu vlastní látky), podkožní injekce podávané 2x denně po dobu 4-5 dnů, bouřlivá odezva v kostní dřeni a vyplavení krvetvorných kmenových buněk.

Možnost průvodných chřipkových projevů – zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, kloubů atd.

Sběr vyplavených krvetvorných buněk na separátoru.

Separátor (separace, tj. oddělování)

Podstata - centrifugace (odstřeďování) a oddělení jednotlivých součástí krve, odsávání kmenových buněk do sběrného vaku, návrat ostatních elementů zpět dárci

Cesta odběru – převážně periferní žíly, event. centrální žíla (kanylace během cca 15 min po lok. znecitlivění)

Délka procedury - 4 hod

Výtěžek – hodnota CD34+ buněk, tj. kmenových buněk ve sběrném vaku po ukončení separace (objem 100-200 ml buněčné suspenze)

Výhody

 • komfort odběru – možnost sledování TV, DVD, event. čtení
 • dohled lékaře a separační sestry
 • bezbolestný výkon

Možné komplikace

 • projevy nízké hladiny vápníku podávání malého množství protisrážlivého roztoku k zamezení srážení krve, část roztoku se vrací zpět do těla dárce (brnění konečků prstů, kolem úst, pocit horka, chladu).
 • nestabilní, tj. kolísající tlak v napíchnutých žilách vyžadující větší spolupráci dárce.

Krvetvorné kmenové buňky - odběr z kostní dřeně

Na operačním sále v celkové anestézii (jako při operaci, zamezení bolestivost a nepříjemnosti výkonu)

Cesta odběru - opakované vpichy, tj. punkce do zadních částí pánevních kostí s celkovým odběrem cca 1-1,5 l dřeňové tekutiny a další zpracování (čištění) krvetvorných buněk na separátoru.

Délka procedury - 2 hod + 4 hod čištění buněk

Výtěžek – hodnota CD34+ buněk, tj. kmenových buněk ve sběrném vaku po ukončení čištění na separátoru

Výhody

 • kratší doba výkonu
 • není nutnost podávání růstových faktorů

Možné komplikace

 • plynoucí z celkové anestézie (jako při každé operaci)
 • několikadenní menší bolestivost v oblasti hýždí
 • krvácení či infekce velmi vzácně

Krvetvorné kmenové buňky

 • Dárcovství krvetvorných kmenových buněk je potřebný a šlechetný čin jednotlivce.
 • Nutnost respektovat rozhodnutí dárce o způsobu darování (kostní dřeň či periferní kmenové buňky).
 • Možnost ohodnocení i finančně – odečet z daňového základu, příspěvek pojišťoven Sledování dárců do 2 let po odběru – neprokázány nežádoucí efekty procedur vč. podávání růstových faktorů.

Autor: I. Skoumalová, HOK FN Olomouc

 

GIVT.cz