Aktuality

Radegastova výzva 2015

Radegastova výzva – podpořte sportem šanci druhých na uzdravení.

2. ročník horského běžeckého závodu s programem pro rodiny proběhne již příští víkend 15. – 16. srpna 2015 v Trojanovicích v Beskydech. Ojedinělý charitativní závod je pořádán na podporu dárcovství kostní dřeně, na pomoc nemocným s leukémií.

Studenti LF UP vzpomínají

Dar studentů V. ročníku Všeobecného lékařství Univerzity Palackého v Olomouci nadaci Haimaom v celkové částce: 11 000,- Kč.

OHD 2015

Ve dnech 31.5. - 2.6. 2015 proběhnou OHD 2015 - setkání domácích a zahraničních odborníků z oblasti hematologie, hematoonkologie, onkogenetiky ad. oblastí. Součástí Olomouckých hematologických dnů je rovněž Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů.

Místo konání: NH Congress Hotel Olomouc

Více informací, přihlášky najdete na: www.olhemdny.cz
 

11. MLS 2015

Dne 23. ledna 2015 proběhlo 11. odborné setkání MLS (Moravské lymfomové symposium).zaměřené na problematiku lymfoproliferativních chorob.

Místo konference: Zámek Velká Bystřice  http://zamekvelkabystrice.cz/kontakty/

Děkujeme za Vaši účast.

prof. Tomáš Papajík, garant konference

Odborný program - viz. příloha.

PF 2015

Jménem Nadace HAIMAOM si Vám dovoluji poděkovat za Vaši podporu a přeji v roce 2015 mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

S úctou,

prof. Tomáš Papajík, předseda Nadace Haimaom

Mikuláš na HOKu

Páteční dopoledne dne 5. 12. zpříjemnila pacientům Hemato-onkologické kliniky  FN Olomouc mikulášská nadílka. Čertice Ludmila Krmelová v doprovodu dvou andělů a Mikuláše rozvířila atmosféru nejen na lůžkových odděleních, ale také v ambulanci kliniky, a přivedla tak pacienty alespoň na chvíli na jiné myšlenky. Ludmila Krmelová působila deset let jako sestra na hemato-onkologické klinice FNOL  a přestože dnes už se věnuje jiné profesi, i nadále spolupracuje s nadací Haimaom a už v loňském roce obnovila tradici mikulášské nadílky.

Purkyňova přednáška

Spolek lékařů českých ve spolupráci s Nadací HAIMAOM a Hemato-onkologickou klinikou pořádá odborný seminář pod názvem "Jak číst krevní obraz"

Jste srdečně zváni do prostor Teoretických ústavů LF UP ve středu 19. listopadu 2014 od 16. hod.

Adventní koncert

Dne 30. listopadu proběhl Adventní koncert, který každoročně v tomto období pořádá nadace Haimaom jako vyjádření díků Vám - ať už přispěvovatelům nadace, zdravotníkům či pacientům.

Věříme, že aspoň touhle cestou, jsme Vám mohli vyjádřit poděkování za Vaši podporu.

S přáním pohodových adventních dnů,

 

prof. Tomáš Papajík, předseda nadace
 

Setkání primářů

Ve dnech 7. - 8.11.2014 proběhlo již tradiční setkání spolupracujících hematologických center Moravy a Slezska. I v letošním roce byl nachystán kvalitní odborný program sestavený pod dohledem prof. T. Papajíka a zaměřen na koagulační problematiku, mnohočetný myelom a paroxysmální noční hemoglobinurii.

Více informací naleznete v příloze.

Odborný hematologický seminář

 

Dne 26. září 2014 proběhl v dostavbě TÚ LF odborný hematologický seminář pro spolupracující hematologická centra.

Součástí je rovněž prohlídka speciálních laboratoří, ambulance a lůžkové části Hemato-onkologické kliniky.

Na setkání s Vámi se těší,

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - přednosta kliniky

 

Stránky

 

GIVT.cz