Uspávání broučků aneb Hlušovická sbírka pro Nadaci Haimaom

Součástí tradiční podzimní akce pro děti i dospělé, která je každoročně pořádaná v obci Hlušovice, byla letos také sbírka pro Nadaci Haimaom.

V neděli 5. listopadu 2017 se v Hlušovicích v rámci akce s názvem Uspávání broučků a pouštění lodiček uskutečnila sbírka na podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně. Sbírku zorganizoval místní spolek žen společně se skautským oddílem Rarášci a obcí Hlušovice pod záštitou pana starosty Jaromíra Malého. Akce se zúčastnilo přes 70 místních občanů se svými dětmi a každý z nich mohl přispět jak zakoupením domácích pečených dobrot, tak formou přímé podpory.

Za Nadaci Haimaom byl přítomný místopředseda správní rady prof. E. Faber, který zájemcům podával informace nejen o fungování nadace, ale také o významu dárcovství krvetvorných buněk.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit dobrou věc, zvláště pak panu starostovi Jaromírovi Malému a celé obci Hlušovice a také paní Sylvě Adamovské, vedoucí skautského oddílu Rarášci. Díky jejich iniciativě se pro Nadaci Haimaom vybralo přes 10 000 Kč.

 

GIVT.cz