Umění léčby, léčba uměním

Studie výtvarného dotvoření Hemato-onkologického ambulantního pavilonu FN Olomouc

Vážená paní, vážený pane,

v březnu 2019 se začal stavět nový ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky, který přinese našim pacientům zásadně novou kvalitu při jejich ošetřování a léčbě. Součástí nového pavilonu za cca 160 milionů korun bude devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, dva denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků a moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím.  Dokončení prací je plánováno na červen 2020. Podrobněji se o probíhající stavbě můžete dočíst v tiskové zprávě a informačním posteru, který jsme připravili.

V průběhu posledních měsíců jsme po rozsáhlé diskuzi a následných přípravách s výtvarníkem Ing. arch. Milošem Karáskem, autorem projektu stavby Ing. arch. Adamem Rujbrem, s vedením nemocnice a zdravotníky kliniky připravili „Studii výtvarného dotvoření Hemato-onkologického ambulantního pavilonu FN Olomouc“.

Mottem studie je „Umění léčby, léčba uměním“ a k tomu autor Ing. arch. Miloš Karásek uvádí:

PACIENT

podstupující dlouhodobou fyzicky i psychicky náročnou léčbu, má zvýšenou citlivost a kvalita prostředí, v němž proces probíhá, má na něj přímý dopad. Strach z nemoci, z bolesti a fyzického zániku, se promítá do vztahu k zdravotnickému zařízení.

PROSTOR

samotné kliniky tak představuje jeden z klíčových faktorů, jenž mohou mít kladný terapeutický účinek i při dodržení všech hygienických norem. Promyšlená aplikace výtvarných děl zohledňující emoční stav nemocných může napomoci vnitřní stabilitě, odlehčit celou situaci, a tak svým způsobem směřovat k úspěchu léčby.

DÍLA

instalovaná v prostorech kliniky budou vytvářet neformální prostředí, které nejen že pacientovi umožní překlenutí stresové situace, ale bude zároveň pozitivně stimulovat jeho myšlení. Každé výtvarné dílo je současně i energetickým záznamem, který vstupuje do interakce s divákem, a tak modeluje jeho psychický stav. Promyšlené výtvarné dotvoření dokáže pro pacienta nepříliš komfortní situaci změnit v uvolněný zážitek stimulující víru v uzdravení, v nový začátek. A to je víc, než dokáže jakákoliv výstava v té nejprestižnější světové galerii ….

Správní a dozorčí rada Nadace Haimaom tuto studii podrobně posoudila a na svém zasedání dne 20. 11. 2019 ji schválila jako projekt, který bude podporovat. Pro realizaci tohoto projektu chceme oslovit dárce a mecenáše, a poprosit je o cílenou a zcela adresnou finanční podporu této mimořádné myšlenky. Níže si můžete prohlédnout zmíněnou studii, materiály o nové ambulanci a návrh darovací smlouvy, kde se Nadace Haimaom zavazuje, že darované peněžní prostředky budou v plné výši použity pro účely financování projektu „Umění léčby, léčba uměním“.

Pokud Vás myšlenka předloženého projektu oslovila, budeme rádi, pokud Váš finanční dar bude směřovat právě do této oblasti.

 

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

předseda správní rady Nadace Haimaom

přednosta Hemato-onkologické kliniky FNOL

 

Kontaktní osoba: Leona Lišková

E-mail: info@haimaom.cz

Tel.: 588 444 305

 

 

 

GIVT.cz