Projekt Umění léčby, léčba uměním je dokončen

V březnu 2019 se začal stavět nový ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc, který přinese našim pacientům zásadně novou kvalitu při jejich ošetřování a léčbě.

Součástí nového pavilonu, který je nyní již stavebně dokončen a připravován k provozu, je instalace uměleckých děl, která vznikla na základě „Studie výtvarného dotvoření Hemato-onkologického ambulantního pavilonu FN Olomouc“. Hlavním autorem umělecké studie a celého konceptu je výtvarník Ing. arch. Miloš Karásek.

Mottem studie je „Umění léčby, léčba uměním“ a k tomu autor Ing. arch. Miloš Karásek uvádí:

PACIENT

podstupující dlouhodobou fyzicky i psychicky náročnou léčbu, má zvýšenou citlivost a kvalita prostředí, v němž proces probíhá, má na něj přímý dopad. Strach z nemoci, z bolesti a fyzického zániku, se promítá do vztahu k zdravotnickému zařízení.

PROSTOR

samotné kliniky tak představuje jeden z klíčových faktorů, jenž mohou mít kladný terapeutický účinek i při dodržení všech hygienických norem. Promyšlená aplikace výtvarných děl zohledňující emoční stav nemocných může napomoci vnitřní stabilitě, odlehčit celou situaci, a tak svým způsobem směřovat k úspěchu léčby.

DÍLA

instalovaná v prostorech kliniky budou vytvářet neformální prostředí, které nejen že pacientovi umožní překlenutí stresové situace, ale bude zároveň pozitivně stimulovat jeho myšlení. Každé výtvarné dílo je současně i energetickým záznamem, který vstupuje do interakce s divákem, a tak modeluje jeho psychický stav. Promyšlené výtvarné dotvoření dokáže pro pacienta nepříliš komfortní situaci změnit v uvolněný zážitek stimulující víru v uzdravení, v nový začátek. A to je víc, než dokáže jakákoliv výstava v té nejprestižnější světové galerii ….

Správní a dozorčí rada Nadace Haimaom tuto studii dne 20. 11. 2019 schválila jako projekt, který bude podporovat. Pro realizaci tohoto projektu nadace oslovila řadu dárců a mecenášů, kteří cíleně a zcela adresně finančně podpořili realizaci této mimořádné myšlenky. Jim všem patří velké poděkování, protože jejich přispěním může být realizována velká část uvedeného projektu.

Děkujeme těmto společnostem a jednotlivcům za jejich podporu:

ADP Sanco s.r.o.

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Klapka

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.

Be a Future s.r.o.

DATEO Krnov s.r.o.

Dynamic studio, v.o.s.

EMKO Case s.r.o.

EMOS spol. s r.o.

ERA a.s.

EruCom s.r.o.

Fleischmann Vladimír

Fridrich Stanislav, Ing.; Fridrichová Dagmar, Ing.

Galerie Šantovka a.s.

GEMO HOLDING a.s., člen koncernu GEMO

Hubáček Pavel

INTERLINK CS spol. s r.o.

INTRIPLE, a.s.

JANKOSTAV s.r.o.

JISR Institute a.s.

Kubíček František

LogiCall ČR

MEDTEC – VOP spol. s r.o.

Němcová Marcela, PhDr.

Provádění staveb Olomouc a.s.

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Rada Rudolf, Ing.

REDO s.r.o.

SEFOR Solutions s.r.o.

STAVES s.r.o.

Stříž Igor

Šámal Otakar, Ing.

Šebesta Lukáš

Šilhanová Andrea, MUDr.

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

Tomečková Hana

URC Systems s.r.o.

Zaoralová Martina, Bc.

 

Ukázky z fotografického cyklu Michala Zajačeka „Snová krajina“ si můžete prohlédnout níže ve fotogalerii.

 

GIVT.cz