Nový ambulantní pavilon HOK byl slavnostně otevřen

Zhruba rok a čtvrt trvala stavba nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zářivě bílá moderní budova v jižní části nemocničního areálu vedle Dětské kliniky byla slavnostně otevřena v úterý 22. září 2020. První pacienti sem po nezbytném dovybavení technikou a materiálem a osídlení personálem zavítali už 5. října tohoto roku.

S výstavbou nového pavilonu za 160 milionů korun (z toho cca 63 milionů pochází z dotačních titulů) se začalo vloni v březnu. Zhotovitelské firmě OHL ŽS, a. s. se podařilo předat stavbu zhruba o měsíc dříve oproti původním plánům. „I tato stavba ukázala, že jsme schopni bez problémů uskutečnit velké stavební projekty. Hemato-onkologický pavilon jsme dokončili nejen o měsíc dřív oproti plánu, ale také se nám výrazně podařilo snížit předpokládanou cenu,“ zdůrazňuje ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. s tím, že původní projekt odhadoval výši nákladů na 200 milionů korun. Budova přitom ideálně odpovídá představám vedení nemocnice o moderních zdravotnických pracovištích. „Největším pokladem jsou lidé a naše nemocnice má v tomto ohledu velké štěstí. Jednou z našich priorit proto je příjemné prostředí, a to jak pro pacienty, tak pro náš personál. A to nový pavilon splňuje. Navíc je šetrný k přírodě,“ vyzdvihuje ředitel nemocnice. V budoucnosti však nezůstane jen u hemato-onkologického pavilonu. „Je jen jedním z kamínků mozaiky moderního onkologického centra, které by v našem areálu mělo vzniknout,“ naznačuje další plány profesor Havlík.

Přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. ocenil, že se v případě výstavby nového pavilonu jednalo o komplexní projekt, do nějž byli vedle architekta a stavebníků zapojeni rovněž také zdravotníci. „Jedná se o moderní a funkční architekturu respektující specifika náročné péče o hemato-onkologického pacienta, jeho potřeby a náročnost léčebného procesu. Myslím si dokonce, že naše budova může sloužit k nastavení nových standardů v ambulantní hemato-onkologické péči. Vzniklo zde prostředí podporující vysoce specializovanou práci špičkového zdravotnického týmu včetně takových nezbytných ingrediencí, jako jsou pozitivní motivace, spokojenost, snížení stresu a syndromu vyhoření. Výsledkem je vlídná komunikace a interakce s pacientem, která má nepopiratelný vliv na kvalitu léčebného procesu,“ je přesvědčen profesor Papajík.

Novým pracovištěm byl nadšen také děkan Lékařské fakulty UP prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. „Mám z toho velkou radost také proto, že projekt počítal i s výukovými prostory, které poslouží pro výchovu a vzdělání budoucí generace lékařů,“ zmiňuje další kladnou stránku architektonického návrhu děkan LF UP. Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a olomoucký primátor Miroslav Žbánek shodně podpořili FN Olomouc při realizaci vizí dalšího rozvoje největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. „Vážím si toho, jak se areál rozrůstá a přizpůsobuje představě o moderní nemocnici vstřícné pro pacienty i personál. Fakultní nemocnice je pro kraj zárukou rozvoje zdravotnictví a budeme i nadále společně s jejím vedením usilovat o uskutečnění plánu na stavbu nové budovy Franze Josefa,“ připomíná hejtman Okleštěk projekt stavby nové hlavní budovy FN Olomouc. „Nejen díky této nové stavbě nebo nedávnému pojmenování ulic v areálu, ale i z toho, jak nemocnice začala pečovat o květinové louky, je zřejmé, že se tento rozsáhlý prostor stále více otevírá městu, stává se jeho součástí. A z toho mám upřímnou radost,“ připojuje se primátor Miroslav Žbánek.

Součástí nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky je devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, dva denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků a moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím. Objekt sestává z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Nosnou konstrukci tvoří kombinace železobetonových monolitických sloupů a stěn, která je podepřena soustavou vrtaných železobetonových pilot. Stropní desky jsou provedeny z předpjatých dutinových panelů, které jsou uloženy do ocelových spřažených nosníků. Výplně otvorů jsou zhotoveny z hliníkových profilů s izolačními trojskly a stíněny exteriérovými žaluziemi. Vnější plášť je zateplen systémem z minerální izolace. 

Již na první pohled je zřejmá podobnost nové budovy s vysoce uznávanou a ceněnou stavbou sídla II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické, které stojí v areálu Fakultní nemocnice Olomouc od roku 2018. Autorem obou projektů je renomovaná architektonická kancelář Adam Rujbr Architects s.r.o. „Pavilon hemato-onkologie je první nemocniční stavba, která je vyladěná včetně všech technologií jako pasivní objekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí. Bylo náročné vyrovnat se s malou světlou výškou při napojování na stávající budovu, stejně jako s náročnými parametry energetickými. Budova má retenční střechu na zdržování odtoku dešťové vody. Jako jeden z mála zdravotnických objektů je pavilon v interiéru doplněn uměleckými díly originálně navrženými přímo na míru onkologickým pacientům,“ zmiňuje autor návrhu Ing. arch. Adam Rujbr.

Artefakty zdobící interiér pavilonu vznikly v rámci nadačního projektu Umění léčby, léčba uměním. „Mají umocnit vyznění celého prostoru a pomoct snížit či překlenout stres, který řada pacientů v době léčby prožívá. Jsem přesvědčen, že pro olomouckou hematologii a hemato-onkologii bude otevření pavilonu představovat zásadní mezník jejího dalšího rozvoje,“ dodává profesor Papajík.

V roce 2019 bylo v ambulanci Hemato-onkologické kliniky olomoucké fakultní nemocnice provedeno 24 567 vyšetření a na lůžkových odděleních bylo hospitalizováno 1120 nemocných. Pracovníci kliniky provedli celkem 72 transplantací krvetvorných buněk a pacientům podali 10 277 infuzí s protinádorovými látkami a 5690 krevních transfuzí, což činilo 20 procent spotřeby v rámci celé FN Olomouc.

 

GIVT.cz