Národní házená pomáhá… Nadaci Haimaom

Národní házená podpoří Nadaci Haimaom při svých letošních Mezizemských utkáních Čechy-Morava v Rokytnici.

Cílem projektu nazvaného „NÁRODNÍ HÁZENÁ POMÁHÁ – MÁ TO SMYSL“ je podpořit činnost neziskových organizací napříč Českou republikou, spojit národní házenou se smysluplnými projekty, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích a v neposlední řadě také zviditelnit tento – dnes trochu opomíjený – národní sport.

Myšlenka na realizaci projektu se zrodila mezi členy Svazu národní házené a je dokladem toho, že spojení sportu s dobročinnými aktivitami je v současnosti nejen moderní, ale hlavně že funguje a má to zkrátka smysl. „Národní házená nikdy nebyla a velmi pravděpodobně nikdy nebude profesionálním sportem, nenabízí hráčům zdroj obživy, nemá přesah do zahraničí. Nicméně každá mince má dvě strany. Národní házená i díky své specifičnosti není jen o dobrém pocitu z vítězství či skvělého výkonu, ale také o velké aktivní komunitě podobně „zasažených“ lidí, kteří do své činnosti vkládají především své srdce, entuziasmus či emoce, o celoživotním přátelství, o možnosti setkávání se spoluhráči i protihráči z celé republiky. A právě srdce, entuziasmus a emoce jsou základním předpokladem pro chuť, snahu a ochotu pomáhat druhým,“ shrnuje Filip Fišer, předseda Marketingové komise Svazu národní házené.

Hlavním účelem projektu „NÁRODNÍ HÁZENÁ POMÁHÁ – MÁ TO SMYSL“ je tedy navázat spolupráci s vybranou neziskovou organizací, která působí v regionu, kde se v daném roce odehrávají významná národní utkání, a podpořit její činnost jak finančně formou dobrovolné sbírky, tak i prostřednictvím propagace jejích aktivit přímo v místě konání určené sportovní akce.

Jsme potěšeni a také poctěni, že pro rok 2021 byla vybrána k této spolupráci právě Nadace Haimaom. Tímto Vás tedy srdečně zveme do Rokytnice u Přerova, kde budou ve dnech 18. – 19. září 2021 probíhat tradiční mezizemská utkání v národní házené mezi výběry z Čech a Moravy. U této příležitosti zřídili autoři projektu transparentní účet číslo 2701993999/2010, kam můžete i Vy v případě zájmu přispět libovolnou částkou. Podpořit nás nicméně můžete nejen na dálku, ale hlavně Vaší účastí na samotném házenkářském klání, kde se na Vás budeme osobně těšit.

Spolu s námi budou na místě i zástupci olomouckého Dárcovského centra při ČNRDD, kteří zde zorganizují nábor do registru dárců kostní dřeně a poskytnou případným zájemcům o vstup do registru všechny potřebné informace, a také pracovníci Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, kteří rádi zodpoví jakékoliv dotazy týkající se darování krve. Celá akce tak nabídne hned několik možností, jak pomoci dobré věci – podporu české sportovní tradice nevyjímaje.

Ať už jste stálými příznivci národní házené, nebo se chcete o tomto zajímavém ryze českém sportu s dlouhou historií teprve něco více dozvědět, neváhejte a přijďte.

Bližší informace o projektu, o probíhající sbírce či o národní házené obecně najdete na www.svaznarodnihazene.cz.

 

GIVT.cz