4. Pacientský den

Nadace Haimaom uspořádala setkání pacientů Hemato-onkologické kliniky v Olomouci již po čtvrté.

V posledních letech už se stalo tradicí, že Nadace Haimaom ve spolupráci s Hemato-onkologickou klinikou FNOL pořádá v druhé polovině května Pacientský den, který předznamenává zahájení celostátní odborné konference Olomoucké hematologické dny.

Letos připadl Pacientský den na sobotu 25. května a místem konání byl tradičně olomoucký hotel Clarion. V průběhu setkání zaznělo celkem pět zajímavých přednášek, které se věnovaly tématům nebezpečí alternativní léčby v onkologii, vlivu emocí na imunitní systém a také v současnosti hodně diskutované problematice očkování.

Na úvod setkání představil prof. E. Faber medicínu založenou na důkazech a následně dr. M. Křupka promluvil o rozdílech mezi tzv. tradiční a alternativní medicínou a o nebezpečích, která může skýtat alternativní léčba u onkologických pacientů.

Na svou loňskou přednášku navázal dr. M. Pospíchal, který se tentokrát soustředil hlavně na propojení emocí a imunity – konkrétně na to, co všechno může člověk udělat, aby byl dopad negativních emocí na jeho tělo menší a zároveň také aby si našel cestu k těm pozitivním prožitkům, a to i v náročné životní situaci. Účastníci díky tomu mohli zjistit, jak se dá pracovat s emocemi doprovázejícími onkologické onemocnění, aby se cítili lépe a pomáhali svému tělu. Pro všechny zájemce o tuto problematiku připojujeme odkaz na podobnou přednášku obsahující všechny klíčové myšlenky, které prezentoval dr. Pospíchal na letošním setkání:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/prednasky-1/vliv-mysli-na-progresi-onemocneni-a-mozna-psychologicka-prevence-zaznam/

Doporučované webové semináře, které se jednotlivým technikám práce s emocemi a psychikou věnují podrobněji, najdete zde:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/

V druhé části programu vystoupily se svým sdělením Hlas pacientů je slyšet dr. I. Plechatá a Mgr. A. Onderková, koordinátorka Klubu pacientů mnohočetný myelom. Poslední přednášku proslovil opět dr. M. Křupka, tentokrát na téma Vakcinace kontra konspirace, aneb mýty a fakta o očkování. Tuto přednášku můžete zhlédnout na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-dEVHF1NP_o, obě sdělení dr. Křupky pak najdete také pod tímto článkem.

Po skončení programu čekal na všechny účastníky oběd v hotelové restauraci a o přestávkách hrála k poslechu a dobré náladě skupina Kentaur.

Těšíme se na setkání zase příští rok.

 

GIVT.cz