XXXII. Olomoucké hematologické dny

Olomoucké hematologické dny už po dvaatřicáté představí špičkové české i zahraniční odborníky z oboru hematologie.

Ve dnech 27. – 29. května 2018 se v olomouckém NH hotelu opět sešli přední hematologové z ČR i ze světa, aby společně diskutovali o aktuálních otázkách v oboru hematoonkologie. Pozvání přijali světově uznávaní američtí lékaři a vědci Robert Gale a Josef Prchal, kteří budou hovořit o hematologických zkušenostech při záchraně obětí černobylské jaderné havárie a o nejnovějších výzkumech vrozených a získaných poruch krvetvorby.

Světoznámý americký lékař a vědec Robert Gale z University of California v Los Angeles, který se věnuje zejména výzkumu leukémie a dalších nemocí kostní dřeně, je považován za jednu z nejvyšších autorit v oblasti radiačních účinků na krvetvornou tkáň. Odborně se podílel například na pomoci pro oběti jaderné havárie v brazilské Goianii a na řešení zdravotních následků po výbuchu atomových elektráren Tokaimura a Fukushima v Japonsku. Na žádost vlády tehdejšího Sovětského svazu koordinoval také lékařské záchranné akce pro oběti katastrofy v Černobylu. Právě na toto téma přednesl na letošních OHD tradiční Wiedermannovu přednášku, konanou na počest „otce“ olomoucké hematologie Boleslava Wiedermanna. „Zaměřil se v ní na své profesní zkušenosti s hematologickými důsledky černobylské havárie, zejména na problematiku transplantace kostní dřeně u postižených pracovníků elektrárny, záchranářů a hasičů,“ vysvětlil prof. Tomáš Papajík, prezident sjezdu a přednosta Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP, která je spolupořadatelem kongresu.

Hlavním hostem mezinárodního sympozia Advances in Molecular Hematology, které je již jedenáctým rokem součástí programu OHD, byl také přední světový hematolog s českými kořeny Josef Prchal. Jako profesor vnitřního lékařství, hematologie, genetiky a patologie na Univerzitě v Utahu v Salt Lake City vybudoval jednu z nejkomplexnějších světových laboratoří zaměřených na širokou škálu poruch červených krvinek. Ve své vědecké práci se věnuje poruchám enzymů, molekulárnímu výzkumu vrozených a získaných hematologických poruch a translačnímu výzkumu rakoviny kostní dřeně. Je nositelem řady ocenění mezinárodních odborných společností, mezi jinými i laureátem prestižní Strattonovy ceny za rok 2017, udělované za významné výsledky základního a translačního hematologického výzkumu. „Univerzita Palackého, s jejíž lékařskou fakultou profesor Prchal dlouhodobě spolupracuje, mu v roce 2011 udělila čestný titul doctor honoris causa,“ připomněl Tomáš Papajík.

Obsahovou náplň kongresu zastřešilo letos ústřední téma věnované vzácným hematologickým onemocněním, s nimiž se lékaři ve svých ordinacích setkávají. Odborný program zahájilo Prezidentské sympozium, v němž s nejnovějšími poznatky vystoupili odborníci z výzkumných pracovišť v Olomouci, Praze a Bratislavě. Desítky dalších odborných sdělení, tematicky rozdělených do jednotlivých odborných sekcí, zazněly v následujících přednáškových blocích, posterových prezentacích, workshopech a také v rámci Morfologického dne, který měl letos na OHD premiéru.

Součástí OHD byla také XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů. Zahájení kongresu stejně jako loni předcházel i Pacientský den, zaměřený především na komunikaci zdravotníků s nemocnými a jejich rodinnými příslušníky.

 

GIVT.cz