XXXI. Olomoucké hematologické dny

Do Olomouce se letos už pojednatřicáté sjeli hematologové z celé České republiky i ze zahraničí, aby si společně položili otázku, do kolika let je možné léčit pacienty s poruchou krvetvorby.

Zahájení letošního ročníku Olomouckých hematologických dnů, které se konaly 28. – 30. 5. 2017, symbolicky připadlo na Světový den nádorů krve. Hlavní téma kongresu se týkalo léčby chorob krvetvorby v seniorském věku. Kongres se opět setkal s velkým zájmem účastníků, více než šest stovek specialistů z oboru hematoonkologie se vypravilo do Olomouce diskutovat o tom, zda existují věkové limity pro nasazení drahé léčby nemocným, kteří bojují s hematologickými nádory. Ty přitom v tuzemsku zabijí více než 2 100 lidí ročně. Zatímco doposud lékaři nasazovali intenzivnější chemoterapii lidem do nejvýše 65 let věku, nyní se tato hranice posouvá. Z nové, cílené a biologické léčby, která stojí měsíčně i 250 tisíc korun, tak nově mohou profitovat i pacienti starší 70 let.

„Průměrná doba dožití v České republice se každoročně zvyšuje až o 7 měsíců. Ženy se v průměru dožívají téměř 82 let a muži 76 let. Do roku 2030 bude přibližně 25 % populace starší 70 let. Lidé se tak svého nádoru v narůstajícím počtu případů dožijí. Na tento fakt musí reagovat i medicína,“ uvádí prezident sjezdu prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. „Nové léky jsou výrazně účinnější, ale léčba je drahá. Stojíme tedy stále častěji před volbou, komu a kdy léky nasadit a kdy už je třeba protinádorová léčba neúčelná,“ dodává.

Jedním z přednášejících byl i český římskokatolický kněz, teolog a přírodovědec Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Jeho tématem byly etické aspekty futilní léčby, tedy kdy ještě léčit a kdy už ne. „Nikdy nemluvíme o ukončení léčby, protože léčbu neukončujeme nikdy. Spíše měníme léčbu kurativní na léčbu paliativní. Futilní, tedy zbytečná nebo marná léčba, nastává v případě, kdy jsme například tentýž postup již několikrát zkusili, ovšem bez výsledku,“ říká Vácha.

„Stávající léčba (chemoterapie) zatěžuje velmi často pacienta toxicitou v podobě útlumu kostní dřeně, poškození srdce, ledvin, plic, střeva, sliznic a infekcí. Její podání je proto limitováno věkem a stavem pacienta, resp. jeho přidruženými chorobami. Nové léky jsou cílené, výrazně méně toxické a především dobře tolerované i staršími pacienty. To znamená, že můžeme léčit mnohem více pacientů než doposud, jelikož věková hranice pacientů téměř neexistuje. Řada nádorů se stává „chronickým“ onemocněním, kdy je možné a nutné opakovat léčbu či terapii podávat dlouhodobě,“ říká prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Kromě tohoto ústředního tématu hematologové řešili například humanistickou psychoterapii a formy práce s onkologickými pacienty či přístup k léčbě seniorů s akutními a chronickými leukémiemi. Tradiční součástí Olomouckých hematologických dnů byla i tentokrát Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, stejně jako anglicky vedené sympozium. Třídennímu kongresu předcházelo v sobotu 27. 5. 2017 setkání pacientů, které se neslo ve znamení 20 let transplantací kostní dřeně na Hemato-onkologické klinice v Olomouci. 

 

GIVT.cz