Rekondiční pobyt v Ostružné 2014

Pacienti Hemato-onkologické kliniky spolu s rodinnými příslušníky opět na horách.

Ve spolupráci s pacientským sdružením Lymfom Help Praha probíhal v termínu od 30. 6. – 1. 7. 2014 již tradiční 8. víkendový rekondiční pobyt v Ostružné. Pobyt byl určen a přednostně nabízen pacientům Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a jejich rodinným příslušníkům.

Účastníci měli opět možnost načerpat nové síly, získat nové informace, seznámit se s těmi, kteří již léčbou prošli, či jsou nyní v podobné situaci.

Během víkendu byl připraven bohatý program, kterého se pacienti mohli účastnit. V pátek v  podvečer proběhla přednáška „Trénink paměti“ vedená lektorkou Ivetou Luxovou, jež zaznamenala velký úspěch. Účastníci projevili přání v příštím roce navázat praktickým nácvikem tréninku paměti z důvodu jejího zhoršení v důsledku léčby. Po přednášce byl vyhrazen prostor pro seznámení a především sdílení prožitků a starostí, které jim nemoc do jejich životů přinesla.

Jelikož bylo nosným tématem pobytu Nordic Walking, vyrazili účastníci v sobotu ráno, společně po instruktáži, rozcvičení a praktickém nácviku, na celodenní výlet podél pramenů nad Lázněmi Jeseník. Po celý den byli pod odborným dohledem lektorky Petry Ondrůškové.

Po návratu z výletu mnozí využili krytý bazén, který byl po celou dobu pobytu k dispozici. Po večeři následovalo posezení a povídání s Petrou Štětkovou na téma, které si zvolili účastníci sami: „Jakými přírodními prostředky si udržujete zdraví po léčbě lymfomu?“. Poté následoval společenský večer s živou kapelou Oldřicha Balatky.

Nedělní dopoledne se neslo v duchu relaxace prostřednictvím muziko-terapeutickém workshopu „Hra na africké bubny“ manželů Kratochvílových. Po společném obědě následovalo zhodnocení setkání, kterým byla oficiální část zakončena. Ti, kteří měli do svých domovů blíže, využili slunečného počasí k procházce po okolí Ostružné, aby načerpali ještě další energii z  tamní krásné přírody.

 

GIVT.cz