Regionální setkání v Olomouci 2014

Odborné setkání pro pacienty a rodinné příslušníky za podpory Nadace Haimaom.

Pro pacienty Hemato-onkologické kliniky a jejich rodinné příslušníky bylo opět připraveno Regionální setkání v Olomouci. Setkání proběhlo tradičně pod vedením organizace Diagnóza CML, s. o. Tuto akci odborně i finančně podporovala i naše Nadace Haimaom.

Odborný program zahájil doc. MUDr. Edgar Faber výkladem k aktualizovaným doporučením pro léčbu CML, publikovaným vědeckou skupinou ELN v roce 2013. Vysvětlením vědeckých podkladů pro tato doporučení uvedl posluchače do složité problematiky definic úrovně dosažených léčebných odpovědí, doporučení pro léčbu v  první linii, jakož i nových možností léčby. Přednáška zahrnovala také výsledky léčby starších pacientů s CML léčených ve FN  Olomouc. Na kazuistikách několika pacientů, respektive grafech jejich léčebné odpovědi autor demonstroval též případy vyžadující individualizovaný přístup, neboť tito nemocní se vymykají zmíněným doporučením. Na přání pacientů rozšířil doc. Faber svoji přednášku o  prezentaci dat z probíhající akademické studie EuroSKI s  ukončením léčby.

Význam dlouhodobé kampaně „Jaké mám PCR?“ si účastníci znovu uvědomili při poslechu přednášky RNDr. Martiny Divoké s tematikou diagnostiky a monitorování CML na molekulární úrovni. Noví účastníci semináři si ujasnili pojmy vztahující se ke sledování hladiny markeru BCR/ABL a ocenili návaznost této tematiky na informace ze studie EuroSKI.

RNDr. David Friedecký přednášel publiku již podruhé v odstupu asi dvou let. Opět dokázal zaujmout posluchače odbornou problematikou srozumitelně adresovanou laickému publiku. Ve své prezentaci zaměřené na biotransformaci imatinibu představil sofistikované laboratorní přístroje detekující profily metabolitů rozborem vzorku krve, odebraného pacientovi 24 hodin po užití léku. Zaznamenáno bylo více jak 90 metabolitů. Cílem těchto zkoumání je možnost „předpovědi“ nežádoucích účinků léčby, toxicity a v konečném výsledku by měly vést k  postupnému predikování léčebných výsledků.

Vystoupení MUDr. Petera Rohoně se opíralo o údaje shromážděné MUDr. Ivanou Skoumalovou, zabývající se léčbou CML během plánovaného i neplánovaného těhotenství. Na souboru dat z léčby pacientek diagnostikovaných CML v průběhu jejich těhotenství i pacientek směřovaných k přerušení léčby v plánovaném těhotenství demonstroval veškerá rizika a  náročnost sledování průběhu nemoci u pacientky, tak i monitorování vývoje plodu. Výsledky jsou velmi potěšující: narodili se 4 chlapci a 3 děti jsou v očekávání.

Závěr setkání patřil jednak křtu třetího ze série video-projektů sdružení Diagnóza CML na téma „Současné možnosti léčby CML“ a jednak autogramiádě členky sdružení, pacientky s  CML Kamily Novákové, která před 15 lety prošla autologní transplantací a ztvárnila svůj příběh pacientky-farmářky pěstující koně, ovce, kozy a drůbež v knize „Co by se kovbojkám stávat nemělo“.

 

GIVT.cz