Regionální setkání v Olomouci 2013

Pacienti Hemato-onkologické kliniky měli možnost vyslechnout si nejnovější poznatky v léčbě CML.

Organizace Diagnóza CML, s. o. již tradičně uspořádala pro pacienty a jejich rodinné příslušníky odborné setkání v Olomouci. Tuto akci odborně i finančně podporovala i naše Nadace Haimaom.

Regionální setkání zdravotníků, pacientů a rodinných příslušníků v Olomouci 16. března 2013 se konalo za přítomnosti 59 účastníků. Odborný program zahájil prof. Karel Indrák aktuálním přehledem populačního sběru dat v registrech Camelia a Infinity. Seznámil posluchače se studií EUTOS, designem EURO-SKI, observačním registrem těhotných pacientek s CML vedeným dr. Čelyševou a shrnutím léčby CML v ČR – podklady pro jednání ČHS o navýšení úhrad s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami.

Dr. Peter Rohoň ve svém vystoupení objasnil pojmy jako PCR, MMR a CMR. Vysvětlil, za jakých podmínek je možné ukončit léčbu imatinibem a podal přehled takto zaměřených klinických studií.

Dr. Iva Skoumalová a doc. Edgar Faber se ve svých prezentacích zabývali výskytem, příčinami a léčbou nežádoucího účinku TKI – plicního výpotku, se zaměřením na zkušenosti ve FN Olomouc.

Vedoucí lékárník FN Olomouc dr. Karel Hrubý se zaměřil na interakce TKI s jinými léky a  potravinovými doplňky a zaujal posluchače jak teoretickým výkladem, tak i praktickými radami.

S velkým očekáváním byla přijata prezentace právníka dr. Ondřeje Dostála k právním vztahům ve zdravotnictví a úhradám zdravotní péče v r. 2013.

Předsedkyně sdružení Jana Pelouchová na tomto shromáždění zahájila vzdělávací kampaň „Jaké mám PCR?“

 

GIVT.cz