Regionální setkání v Olomouci 2012

Odborná akce pacientům pod taktovkou spolku Diagnóza CML, s. o. s podporou Nadace Haimaom opět v Olomouci.

Pro pacienty a jejich rodinné příslušníky uspořádala organizace Diagnóza CML, s. o. odborné setkání v Olomouci. Tuto akci odborně i finančně podporovala i naše nadace Haimaom.

Odborný program zahájil přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc prof. Indrák pohledem na výsledky léčby a kvalitu života nemocných s CML, vyplývající z analýzy dat obsažených v registru Camelia. V reakci na požadavky pacientů komentoval též základní statistické údaje k incidenci a věkovému složení nemocných s CML.

Vysvětlit pojem rezistence a důvody jejího vzniku v lidské řeči, to byl úkol pro dr. P. Rohoně. Jeho teoretické pojednání ilustrovala dr. I. Skoumalová kazuistikou – prezentovala lékařské intervence ve třech konkrétních případech pacientů, u nichž se vyvinula rezistence na imatinib.

Na tato vystoupení navázal doc. E. Faber výkladem, jaké jsou další léčebné možnosti po selhání imatinibu a jakým směrem se ubírá další výzkum v oblasti CML.

S ohledem na legislativní změny ve zdravotnictví platné od dubna 2012 byla do odborného programu zařazena interaktivní přednáška JUDr. Lucie Široké, specialistky na zdravotnické právo.

Součástí akce byl i „křest“ nového videozáznamu přednášky doc. E. Fabera k tématu adherence – „Význam spolupráce nemocných s CML pro výsledky léčby TKI“.

 

GIVT.cz