Přednáškový večer Spolku lékařů ČLS JEP 2017

U příležitosti dvacátého výročí zahájení transplantačního programu v Olomouci uspořádala Hemato-onkologická klinika Přednáškový večer Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se konal ve středu 22. března 2017 ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Odborné přednášky byly zaměřeny zejména na vývoj a budoucnost transplantací krvetvorných buněk v Evropě, ČR a Olomouckém kraji a také na výsledky, ke kterým Hemato-onkologická klinika v Olomouci za posledních dvacet let dospěla. Součástí programu bylo i seznámení s působením Nadace Haimaom, jež v tomto roce rovněž slaví 20. výročí svého založení.

Už během dopoledne však probíhala v prostoru před Velkou posluchárnou informační kampaň spolu s náborem do registru dárců kostní dřeně, kde zájemci mohli dostat veškeré potřebné informace o darování i o tom, jak vstoupit do registru a co vše tato nezištná a záslužná činnost obnáší. Samotné přihlášení do registru (zahrnující mimo jiné i odběr malého množství krve) se pak odehrávalo přímo naproti v budově Ústavu imunologie v odběrové místnosti Dárcovského centra Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD).

Soubory ke stažení: 

 

GIVT.cz