Přednáškový večer spolku lékařů

Odborníci z LF UP Olomouc a HOK FN Olomouc se sešli půdě Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, aby diskutovali nad hematologickými malignity.

Na vědecké půdě Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dne 27. 2. 2013 konal Přednáškový večer spolku lékařů, jehož tématem byly hematologické malignity. Na této akci spolupracovali lékaři Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc a Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Večer byl určen k rozšíření vědeckých informací praktickým lékařům a specialistům v oboru hemato-onkologie.

 

GIVT.cz