Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť severní a  střední Moravy a Slezska 2011

Hematologie, hemostáza, trombóza a  myeloproliferativní choroby, to byla letos témata odborného setkání hematologů v Prostějově.

Již tradičně bylo pracovní setkání pořádáno Hemato-onkologickou klinikou LF UP Olomouc ve spolupráci s Nadací Haimaom a za podpory Evropského sociálního fondu v  ČR a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Odborný program byl rozdělen do 4  částí ve 2 dnech a pokrýval témata hematologie, hemostázy, trombózy a  myeloproliferativních chorob.

 

GIVT.cz