Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť severní a  střední Moravy a Slezska 2012

Odborníci hematologie se sjeli do Prostějova, aby v rámci tří přednáškových bloků diskutovali a sdíleli informace o léčbě.

Akce spoluporganizované Nadací Haimaom se zúčastnilo více jak 80 primářů, vedoucích pracovníků, lékařů a odborníků z laboratoří hematologických pracovišť střední a severní Moravy a 17 vystavujících partnerů. Program byl rozčleněn do 3 přednáškových bloků. První blok byl zaměřen na 15 let transplantací krvetvorných buněk na klinice HOK FNOL, velmi zajímavou přednášku měl prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. – 66 let olomoucké hematologické školy. Druhý blok byl tematicky zaměřen na léčbu mnohočetného myelomu. Obsahem třetího bloku byla koagulační problematika a přednesení zajímavých kazuistik.

 

GIVT.cz