Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 2011

Jubilejní 25. ročník největší odborné hematologické akce na téma mnohočetný myelom.

Ve dnech 22. – 25. 6. 2011 se v prostorách kongresového centra NH Hotelu Olomouc konal pravidelný národní hematologický sjezd – tentokrát jubilejní XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Pokrok v systematickém základním i aplikovaném výzkumu molekulární podstaty hematologických chorob demonstroval 4. ročník sekce „Symposium on Advances in Molecular Hematology“. Do hanácké metropole se sjelo celkem 719 účastníků převážně z České republiky. Mezi nejvýznamnější patřili hosté z USA a Belgie. Někteří z nich přijíždí do Moravské metropole pravidelně přednášet, jako např. prof. Iwona Wlodarská z  Belgie.

Odborné sekce probíhaly ve 3 přednáškových sálech. Hlavním edukačním tématem XXV.  Olomouckých Hematologických Dnů byl mnohočetný myelom, v rámci kterého přednesli tři zahraniční autoři „state of art“ sdělení o genových změnách a jejich významu v patogeneze mnohočetného myelomu a také o roli nových léků a nových postupů v léčbě tohoto závažného hematologického onemocnění. Mnohočetnému myleomu byla věnována i jedna ze sekcí IV.  mezinárodního symposia a pokrocích v molekulární hematologii.

 

GIVT.cz