Moravské Lymfomové Symposium 2013

Rozvíjení spolupráce odborníků tří Moravských krajů a přenos nejnovějších informací a  postupů léčby lymfomů opět v Olomouci.

I v roce 2013 pomohla Nadace Haimaom zorganizovat tradiční odborné sympozium věnované léčbě lymfomů, možnostem vyšetřovacích metod, právním otázkám paliativní péče a  zkušenostem s domácími hospici. Akce probíhala v prostorách Univerzity Palackého v Jezuitském Konviktu 1. 2. 2013 a účastnili se jí odborníci z Olomouckého, Moravskoslezského a  Jihomoravského kraje.

 

GIVT.cz