Dražba obrazu pro Nadaci Haimaom

Nadace Haimaom se v polovině července 2017 zúčastnila vernisáže výstavy obrazů „Obzory“ malířky Ivany Foretové. Jeden z obrazů byl vydražen a obnos putoval na konto Nadace Haimaom.

Malířka Ivana Foretová se rozhodla v rámci vernisáže své výstavy uspořádat také dražbu jednoho z velkoplošných obrazů a výtěžek z této dražby pak věnovat Nadaci Haimaom. Vernisáž se konala v sobotu 15. července 2017 v restauraci Varna ve Velké Bystřici, samotná výstava pak bude probíhat až do konce roku.

Nejvyšší nabídku nakonec přihodila paní Hana Hlaváčková z Velké Bystřice, dárkový šek na částku 10.000 Kč na místě převzali zástupci nadace V. Kajaba a L. Lišková. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat nejen paní Haně Hlaváčkové a malířce Ivaně Foretové, ale také majitelce restaurace, která poskytla zázemí pro tuto akci, paní Kamile Petrové a všem dalším organizátorům. 

 

GIVT.cz