Adventní koncert 2016

První adventní neděle se už tradičně nesla ve znamení bohatých kulturních zážitků. Na letošním Adventním koncertu Nadace Haimaom vystoupila Valérie Zawadská a Doležalovo kvarteto.

Doležalovo kvarteto ve složení Václav Dvořák (housle), Ondřej Pustějovský (housle), Martin Adamovič (viola) a Vojtěch Urban (violoncello) přímo navazuje na původní soubor, který byl založen roku 1972 violistou Karlem Doležalem a po celou dobu existence reprezentoval tradiční českou kvartetní školu.

V roce 2003 vyzval profesor Doležal tyto mladé, přesto již zkušené hráče k převzetí jména kvarteta.

Doležalovo kvarteto reprezentovalo Českou republiku na Mezinárodní kvartetní soutěži v Osace, kde postoupilo do semifinále. V říjnu 2009 získal soubor třetí cenu na soutěži Maxe Regera v Německu, jejíž součástí bylo vystoupení na festivalu v Itálii. O rok později obdrželi druhou cenu na Mezinárodní Janáčkově soutěži v Brně a tento úspěch zopakovali v roce 2015.

Na adventním koncertu vystoupilo Doležalovo kvarteto s dvěma skladbami: Dvořákův Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“, opus 96 a Mozartův Smyčcový kvartet č. 14 G dur.

Krásnou hudbu doplnilo mluvené slovo v podání Valérie Zawadské, které bylo složené z veršů Jana Skácela, Jaroslava Vrchlického, Jaroslava Seiferta aj. Hudba proložená vánoční poezií příjemně naladila všechny účastníky na blížící se svátky.

 

GIVT.cz