45. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí

Nadace Haimaom jako spolupořadatel celostátní konference cytogenetiků.

Ve dnech 13. - 14. září 2012 se v prostorách Konviktu - Uměleckého centra Palackého Univerzity v Olomouci, konala celostátní konference cytogenetiků s mezinárodní účastí. Pořadatelem této každoroční významné konference byla Cytogenetická sekce Čs. biologické společnosti a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, zastoupené předsedy obou společností, Prof. Ing. Kyrou Michalovou, DrSc. a Prof. MUDr. Milanem Mackem, DrSc. Spolupořadateli byla Hemato-onkologická klinika LF UP Olomouc a Nadace Haimaom. Záštitu nad konferencí převzal děkan lékařské fakulty UP Prof. MUDr. Milan Kolář, PhD. a přednosta HOK LF UP Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Konferenci organizoval kolektiv pracovníků cytogenetické laboratoře Hemato-onkologické kliniky LF UP pod vedením prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošové, CSc.

Do Olomouce přijelo 166 odborníků z oblasti cytogenetiky a bylo prezentováno 37 sdělení formou přednášek. Jednotlivé sekce pokrývaly celou šíři lidské cytogenetiky a zazněla i  sdělení z oblasti cytogenetiky zvířat.

Přínosnou přednášku měla prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. s názvem „Historie cytogenetiky ve světě i v ČR“. Prof. Kyra Michalová doplnila historický přehled vývoje cytogenetiky v ČR i  vlastními cytogenetickými zkušenostmi a nastínila možnou budoucnost klasické cytogenetiky v éře celogenomových analýz. Tato odborná akce ukázala, že cytogenetika je stále neoddělitelnou součástí moderní medicíny a její výsledky v ČR se nijak neliší od výsledků jiných evropských center.

 

GIVT.cz