Odborné akce

U příležitosti dvacátého výročí zahájení transplantačního programu v Olomouci uspořádala Hemato-onkologická klinika Přednáškový večer Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, který se konal ve středu 22. března 2017 ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Dne 20. ledna 2017 proběhl již 13. ročník Moravského Lymfomového Sympozia, které byl tentokrát zaměřen na problematiku vysoce rizikových lymfoidních neoplázií.

Hematologové z Moravy a Slezska měli opět možnost vyměnit si své poznatky a zkušenosti v léčbě na tradičním podzimním setkání.

Jarní morfologický den na půdě laboratoří Hemato-onkologické kliniky.

Moravské lymfomové symposium po roce opět v Olomouci.

Hanácká metropole uvítala na jaře špičky české i zahraniční hematologie. Diskutovalo se zvláště o myelodysplastickém syndromu (MDS) a  příbuzných jednotkách.

Jedenácté odborné setkání odborníků tří Moravských krajů za účelem přenosu nejnovějších informací a postupů léčby lymfomů na Zámku ve Velké Bystřici.

Odborníci ze střední Moravy a Slezska se sjeli, aby diskutovali tématiku koagulačních vad a  mnohočetnému myelomu.

Stránky

 

GIVT.cz