Vážení přátelé,
rádi bychom vás uvítali na nových stránkách Nadace Haimaom. Nadace už 19 let podporuje transplantace kostní dřeně a pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Věříme, že svými aktivitami můžeme přispět k vytváření lepšího zázemí a  zdrojů pomoci, jež celkově povedou ke zkvalitnění péče o pacienty.

Historicky znamenalo onemocnění leukémií, maligním lymfomem, zhoubnou chudokrevností, hemofílií nebo útlumem krvetvorby náhlý předěl v životě postiženého jedince a začátek nerovného boje se smrtí.

I dnes – na prahu 21. století – mnohé obavy a určitá beznaděj přetrvávájí i tam, kde jsou již bezpředmětné...

Nadace Haimaom se zapojila do charitativního projektu „Běžím pro dobrou věc“ v rámci Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2016 pořádaný organizátory RUNCZECH běžecké ligy.

Ve dnech 29. – 31. 5. 2016 se uskuteční jubilejní 30. ročník Olomouckých hematologických dnů.

Tématem nejvýznamnějšího celostátního sjezdu hematologů České republiky je Současný stav a  perspektivy diagnostiky a léčby chorob krvetvorné tkáně. Návštěvníkům se představí tuzemští i  zahraniční odborníci z oblasti hematologie, hematoonkologie, onkogenetiky, ale nově i psychologie.

Letos poprvé poběžíme společně za Nadaci Haimaom.

… přidat se k nám můžeš i Ty!

Nadace Haimaom se zapojila do projektu „Běž pro dobrou věc“. Prague International Marathon se snaží navázat na světovou tradici charitativního běhání a vyzývá účastníky všech závodů RunCzech běžecké ligy k podpoře neziskové organizace.

GIVT.cz